ویلا نو ساز .

۷۷۰متر زمین ،۴۳۰بنا

گرمایش از کف

با درخت های میوه  ، استخر جکوزی

۷۰۰متر زمین ۳۵۰متر بنا دارای درختان میوه

۲۷۰۰باغ با آب برق گاز  دارای درخت های میوه قدیمی

۵۰۰متر زمین ۱۸۰بنا .شهرکی با امنیت بالا .با ویوکوه دماوند

ویلا در حال ساخت ۶۱۰متر ۲۰۰متر بنا سه خوابه

آب برق گاز .استخر .

۲۸۰متر زمین  ۱۱۰بنا  شهرکی

زمین های شهرکی ۵۰۰متر تا ۱۲۰۰متر دارای مجوز ساخت .

آب برق گاز